Het toeristenbureau is sinds 2013 in het bezit van het staatskeurmerk Quality Tourism™. Dit merk, dat voor 3 jaar werd toegekend, werd onlangs in 2021 verlengd. Corbier Tourisme zet zich dus in om u een gepersonaliseerde ontvangst, service en faciliteiten te bieden en uw tevredenheid centraal te stellen. Het proces werd in 2013 door Corbier Tourisme in gang gezet en wordt beheerd door het 73e Office du Tourisme. Het positieve advies voor de tweede vernieuwing van het toeristische kwaliteitsmerk in juli 2019 heeft ons in staat gesteld om nog zichtbaarder te zijn voor het grote publiek en de toeristische actoren, om ons toeristische aanbod te consolideren en om de kwaliteit van onze diensten en het onthaal van onze bezoekers te versterken. Deze aanpak heeft een structurerende rol voor het VVV-kantoor of de groep VVV-kantoren die zich eraan verbinden; het biedt elke gemeente nu de mogelijkheid om de prestaties van zijn VVV-kantoor te laten zien: een kwaliteitsaanpak starten betekent een strategisch ontwikkelingsplan in gang zetten en zich uitrusten met een beheersinstrument.
QT web

Onze verplichtingen:

 • Een warm welkom
 • Attent personeel
 • Beheersing van vreemde talen
 • Gepersonaliseerde diensten
 • Duidelijke en precieze informatie
 • Netheid en comfort
 • Ontdekking van een bestemming
 • Rekening houden met uw mening
 • U een gemakkelijk toegankelijke receptie en informatieruimte bieden
 • Het u gemakkelijker maken om te doen wat u moet doen
 • Meubilair om op te zitten
 • Gratis informatie geven over het plaatselijke toeristische aanbod
 • De openingstijden weergeven en bekendmaken in ten minste 2 vreemde talen
 • Gratis Wi-Fi-toegang bieden
 • Minstens 305 dagen per jaar open zijn, inclusief zaterdag en zondag tijdens toeristische of amusementsperioden
 • Het hele jaar door brieven beantwoorden
 • Voorzien in een permanente receptiedienst bemand met mensen die ten minste twee vreemde talen spreken
 • Kaarten en toeristische gidsen op papier ter beschikking stellen
 • U toegang geven tot haar speciale drietalige website, aangepast voor raadpleging via boordmedia
 • Toeristische informatie op papier te verstrekken, vertaald in ten minste twee vreemde talen, over alle geclassificeerde toeristische accommodatie, waaronder ten minste de naam van het etablissement, het postadres, het e-mailadres, het websiteadres, het telefoonnummer en het classificatieniveau; over culturele, natuurlijke en vrijetijdsmonumenten en toeristische locaties, waaronder eventueel informatie over gebruikstarieven, openingstijden en -perioden, de website en het telefoonnummer van de post; over evenementen en activiteiten; en over telefoonnummers voor noodgevallen.
 • Toeristische informatie jaarlijks bijwerken
 • Publiceer telefoonnummers voor noodgevallen buiten
 • Het volledige aanbod van gekwalificeerde diensten in het gebied voor alle soorten klanten presenteren
 • U toegang geven tot de beschikbaarheid van geclassificeerde accommodatie
 • Uw klachten behandelen en uw tevredenheid meten
 • Een toeristische informatiedienst aanbieden die gebruik maakt van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (sociale netwerken, mobiele telefonie, geolokalisatie, enz.)
 • Voldoen aan de eisen van het keurmerk voor kwaliteitstoerisme
 • U een vakantieadviseur ter beschikking stellen
 • Garanderen betrouwbare, actuele informatie over het lokale toeristische aanbod

 

MEER INFORMATIE OVER HET KEURMERK VOOR KWALITEITSTOERISME