Het doel van de vereniging is alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de rechten en plichten van de eigenaars en mede-eigenaars van Villarembert-Le Corbier op alle gebieden worden gerespecteerd: het promoten van ideeën, het deelnemen aan het gemeenschapsleven, het organiseren van activiteiten, evenementen, advies, ondersteuning, aanvullende acties, zonder beperking, het verdedigen van belangen in het algemeen, het opkomen voor de ontwikkeling van alle voorzieningen en uitrustingen, het deelnemen aan alle debatten die het gemeenschapsleven kunnen verbeteren, zowel met het gemeentebestuur en de prefectorale administratie als met organisaties of bedrijven, zonder dat dit een beperking vormt op de doelstellingen die de vereniging nastreeft. De vereniging informeert de verschillende entiteiten van het vakantieoord over de klachten van de mede-eigenaars en informeert haar leden, via 3 brieven voor degenen die niet over internet beschikken of via e-mail, over de vernieuwingen in het vakantieoord, de projecten en alle noodzakelijke informatie die de mede-eigenaars kan interesseren.

Lidmaatschap van de vereniging kost €20 per jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw PICOT :
Mail: aspccorbier73@gmail.com
Telefoon: 0033 4 79 56 78 76 / 0033 6 42 79 40 11